[HOÀNG VIỆT 5] NGÀY HỘI AN TOÀN GIAO THÔNG “TẬP HUẤN KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN”

NGÀY HỘI AN TOÀN GIAO THÔNG “TẬP HUẤN KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN”

Vào ngày 21/07/2023 vừa qua, HEAD Hoàng Việt 5 đã tổ chức tập huấn kiến thức an toàn giao thông và tuyên truyền, phổ biến kỹ năng lái xe an toàn cho hơn cho công nhân viên của công ty TNHH URC Việt Nam.

Tại buổi tập huấn, công nhân viên được các hướng dẫn viên của HEAD Hoàng Việt 5 tuyên truyền, phổ biến các nội dung lý thuyết lái xe an toàn và hướng dẫn kỹ năng thực hành lái xe an toàn; tham gia các phần thi lý thuyết và thực hành lái xe. Đồng thời tuyên truyền một số nội dung cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, văn hóa giao thông, mức xử phạt đối với người tham gia giao thông sử dụng rượu bia; các vi phạm, xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, quy tắc biển báo giao thông, quy định về điều khiển phương tiện giao thông.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh của chương trình này nhé.