[HOÀNG VIỆT 2] CHIẾN SĨ TÌNH NGUYỆN QUẬN 8 CHUNG TAY XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO THÔNG

CHIẾN SĨ TÌNH NGUYỆN QUẬN 8 CHUNG TAY XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO THÔNG

Vào ngày 6/8/2023, HEAD Hoàng Việt 2 phối hợp cùng Ban Thường vụ Quận Đoàn 8 xây dựng Kế hoạch về việc tổ chức Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện Quận 8 chung tay xây dựng văn hóa giao thông” năm 2023 với mục đích:

- Nâng cao nhận thức của chiến sĩ tình nguyện về an toàn giao thông;

xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục của Đoàn.

- Phát huy tính xung kích của đoàn viên, thanh niên trong việc góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông và tại nan giao thông liên quan đến thanh thiếu nhi, đặc biệt là các vụ tai nạn có nguyên nhân từ rượu, bia.

Xuyên suốt chương trình, các đoàn viên đã được chia sẻ các kiến thức, kỹ năng để tham gia giao thông an toàn cũng như được phổ biến thực trạng tai nạn giao thông trên địa bàn quận 8 và TP. Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm 2023.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh từ chương trình nhé.